Foto: ADR Centru

Una dintre cele mai vechi construcții cultice din judetul Harghita, inclusă printre cele mai importante monumente arhitecturale ale regiunii, va putea continua procesul de reabilitare, demarat în 2014, cu ajutorul fondurilor europene. Reprezentantul Bisericii reformate din satul Ruganesti, preotul paroh Barabás Csaba, a semnat, joi, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru din Alba Iulia, un contract de peste peste 2,7 milioane de lei, fonduri nerambursabile.

Turismul cultural-religios este practicat de mulți din țară și din străinatate și are un potențial uriaș în promovarea culturii și a identității locale, dar și în susținerea dezvoltării economiilor locale și în creșterea pe termen lung a numărului locurilor de muncă. Biserica Reformată din Rugănești face parte din istoria lungă a zonei, iar reabilitarea acesteia va permite continuare istoriei, a tradiției și consolidarea identității proprii reprezentate prin patrimoniul cultural bogat, peisajul de vis și obiceiurile străvechi”, a spus Maria Ivan, director la Direcția Coordonare ADR Centru.
Biserica din Rugănești, declarată monument istoric, este unul dintre cele mai vechi lăcașuri religioase din județul Harghita, fiind construită la mijlocul secolului al XIII-lea, din piatră și cărămidă și înconjurată, în Evul Mediu, cu un zid înalt din piatră.
Forma actuală a dobândit-o prin renovările și construcțiile efectuate în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. În 1871, cu ocazia unor renovări, s-au descoperit fresce pictate în secolul al XV-lea. Potrivit istoricilor, partea cea mai veche a bisericii este cea vestică a navei, construită în stil românesc târziu. În secolul al XV-lea i s-a adăugat sanctuarul cu ferestre cu ogive, ridicat în stil gotic, iar bolta bisericii, ce datează din 1983, este făcută din lemn.
Aflată într-o stare avansată de degradare, biserica avea nevoie de lucrări de restaurare, care au început în 2014. Prin fondurile solicitate, Parohia şi-a propus să continue lucrările prin reparaţii, consolidări şi intervenţii asupra arhitecturii şi structurii portante atât a bisericii, a turnului bisericii, cât şi a zidului ce o înconjoară. Totodată, se vor executa și lucrări de restaurare a picturii murale, a mobilierului istoric, a tavanului casetat, de refacere a instalaţiilor electrice, de restaurare a exteriorului, de recondiționare a acoperişului, precum şi lucrări de amenajare a perimetrului exterior.
În anul 2021, când se estimează că va fi finalizat proiectul, oferta turistică a satului, unde momentan se practică turismul sportiv la lacul din localitate, se va completa cu un obiectiv cultural ce va atrage şi mai mulţi turişti.
Zona, care are un puternic caracter rural, este apreciată de etnografi ca „o comoară infinită a artei populare”, a obiceiurilor și a tradițiilor bine păstrate.
Proiectul „Reabilitarea ansamblului bisericii reformate din comuna Şimoneşti, satul Rugăneşti” din judeţul Harghita este cel de-al 18-lea contract de finanţare semnat la nivelul Regiunii Centru pe prioritatea de investiţii 5.1 a Programului Operațional Regional. Proiectul are o valoare totală de 2,84 milioane lei, din care 2,73 milioane lei reprezintă fondurile nerambursabile solicitate pentru realizarea lucrărilor prevăzute în proiect, iar diferenţa reprezintă cofinanţarea ce va fi asigurată de către beneficiar.

Daniela MEZEY