Laptele și Cornul sub supraveghere

Consiliul Judeţean Harghita a lansat un sistem online de urmărire a derulării programelor „Laptele şi Corn” și „Mere în şcoli”, a calității și cantității produselor care ajung la elevi, ca urmare a neregulilor constatate cu privire la produsele furnizate către unitățile de învățământ.

Sistemul a fost realizat de firma care furnizează servicii de Internet Consiliului Judeţean Harghita și va înlesni considerabil derularea acestor programe, atât din punct de vedere al beneficiarilor și al furnizorilor, cât și al decontării produselor.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a explicat că școlile vor introduce zilnic date despre numărul elevilor care au primit lapte, corn sau măr, iar furnizorii despre cantitatea de produse livrate, astfel încât decontarea să se facă în mod corect.

„Plătim anual aproape 4 milioane de Euro, este o sumă imensă şi e o responsabilitate imensă. Nefiind abilitaţi să intrăm, să verificăm cataloagele din şcoală, aceasta este singura posibilitate, să avem un sistem la care să fie arondanţi atât furnizorii produselor cât şi şcolile şi să putem face plata. Documentele de plată se vor realiza după datele introduse de către şcoli şi la măr şi la lapte şi la corn. Acest sistem va ajuta la folosirea eficientă a banului public, pentru că vom plăti doar ce e introdus”, a declarat Borboly Csaba.

Sabău Andreea, responsabil de program în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, a afirmat, la rândul ei, că în lipsa evidențelor prezenţei copiilor la şcoală, facturile au fost „încărcate” cu produse pentru elevi care lipseau.

„La facturare, de obicei şcolile şi firmele semnau procesele verbale pe baza avizelor, nu pe baza catalogului. Dacă şcoala îşi asuma efectivul întreg de copii care era înscris în şcoala respectivă şi firma îşi asuma, noi, neavând un control asupra prezenţei din catalog, trebuia să plătim”, a precizat Sabău.

Potrivit inspectorului școlar general, Gârbea Petru, directorii unităților de învățământ vor fi responsabili de încărcarea în sistem a datelor referitoare la numărul de elevi prezenți la cursuri și de veridicitatea acestora.

„Este o aplicaţie utilă, va fi un pic dificil la început, până se obişnuiesc toate şcolile şi toţi cei implicaţi cu utilizarea ei, ca orice noutate presupune nişte dificultăţi, dar eu am toată încrederea că, după ce se obişnuiesc oamenii cu sistemul, va fi în sprijinul lor”, a menționat șeful ISJ Harghita.

Directorul firmei care a realizat sistemul online de urmărire a derulării programelor „Laptele şi Corn” și „Mere în şcoli”, György Zsolt, a afirmat că în prezent baza de date cuprinde aproximativ 8.000 de documente și din cele 367 de unități de învățământ din județ, 345 utilizează deja programul.

Daniela MEZEY

Recomandari

Alte Articole