Peste 3.000 de credincioși au participat la hramul Mănăstirii „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” și la sfințirea noii biserci ridicată în incinta schitului monahal de la Făgețel. De față au fost Mitopolitul Ardealului și cel al Banatului, înalte fețe bisericești și o mulțime de credincioși din trecătoarea Ghimesului, de pe valea Trotusului și din alte locuri binecuvântate de Dumnezeu.

Pe drumul național 12 A, ce coboară de pe vârful Frumoasa către Lunci, într-o vale străjuită de versanți înverziți și de coame domoale, se ridică Sfânta Mănăstire Făgeţel, un odor ce înnobilează locul și sufletele credincioșilor.

Istoria ei începe în urmă cu un secol, când  o văduvă dintr-o familie boierească a ctitorit o micuţă biserică din piatră şi cărămidă, lăcașul primind numele „Sfânta Treime” și servind, timp de 28 de ani, drept capelă particulară. În 1932, prin grija şi efortul părintelui Dionisie Şova, bisericii i se alătură câteva chilii şi alte anexe gospodăreşti, așezământul transformându-se într-un schit monahal, sfințit patru ani mai târziu, de ÎPS Nicolae Bălan al Ardealului.

După Dictatul de la Viena, în 1940, mănăstirea devine sediul garnizoanei ungureşti, iar viaţa monahală a schitului se întrerupe.

Abia în 1994, după înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, prin strădania PS Ioan, trei tineri călugări de la Mănăstirea „Sfântul Ilie” din Topliţa au fost transferați la Făgeţel, reînviind astfel viața monahală în așezământul care, începând din 1995, devine Mănăstirea Făgeţel, avându-l ca stareţ pe ieromonahul  Andrei Moldovan. Tot atunci, primeşte şi al doilea hram: „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”.

18 ani mai târziu, s-a pus temelia unui nou sfânt lăcaş și după un an biserica era finalizată în roşu, cu ajutorul credincioşilor din întreaga ţară.

Astăzi, la ceas de mare sărbătoare creștină, a fost sfințită de un sobor de preoți, avându-i în frunte pe episcopul Covasnei și Harghitei, PS Andrei,  ÎPS Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului și ÎPS Ioan, arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, episcopi și arhiepiscopi din țară și din străinătate.

Ne bucurăm tare mult că după patru ani de multă trudă a viețuitorilor acestei sfinte mănăstiri, biserica, o podoabă dumnezeiască, străjuiește astăzi, sfințită de către soborul ierarhilor, curtea acestei sfinte mănăstiri și aceste locuri binecuvântate. Cu multă muncă și jertfă s-a ridicat această biserică, la ea au lucrat credincioși români și credincioși de etnie maghiară” a cuvântat PS Andrei, mulțumindu-le ctitorilor și binefăcătorilor așezământului religios.

Întâiul conducător al Episcopiei ortodoxe a Covasnei și Harghitei, pe care a păstorit-o timp de două decenii, ÎPS Ioan, acum arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, le-a vorbit cu profundă emoție celor peste 3.000 de credincioși prezenți la eveniment, despre luptele și jertfa ostașilor români, care au apărat cu prețul vieții trecătoarea care leagă Ardealul de Moldova. Și i-a îndemnat să vină la Mănăstirea Făgețel, să-și amintească și să se roage pentru sufletele eroilor neamului.

Vă îndemn să vă duceți pe culmea acestui munte, să vedeți că și acum se păstrează tranșeele de unde a curs foc și pe râu sânge, de acolo curgea foc pe această vale. Ați auzit zilele acestea cele petrecute la Mărăști, Mărășești și la Oituz. Au spus frații noștri atunci: «Pe aici nu se trece! » Însă pe valea aceasta s-a spus altfel: pe aici se trece! Și s-a trecut la frații noștri români din Transilvania. Este o frescă aici, o pictură în ansamblul acesta mănăstiresc, am ținut și am spus pictorului să picteze ostașii români trecând pe această vale și cum călugării de aici se rugau lui Dumnezeu pentru ei. Aici, iubiți credincioși, vor fi pomeniți toți acei feciori români care au pierit de sabie și de foc în munții aceștia. Vă îndemn să veniți din an în an și când puteți în această vatră românească, să vă aduceți aminte de cele petrecute în viața sfântului Ioan și de jertfele ostașilor noștri români”, a rostit Mitropolitul Ioan al Banatului.

În cadrul Sfintei Liturghii, starețul Mănăstirii Făgețel, Ghelasie Mureșan, a fost ridicat la rangul de arhimandrit, „pentru binefacerile pe care le-a revărsat asupra Sfintei Biserici Ortodoxe Române și asupra noastră”, iar Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurențiu, i-a acordat  distincția Crucea șaguniană pentru clerici.

După-amiază, credincioșii părăsesc, rând pe rând, așezământul unde s-au recules și și-au regăsit tihna sufletească. Astrul zilei coboară lin și, înainte se a se pierde din vedere, raze sângerii colorează amurgul. Se lasă seara și liniștea peste mănăstirea din trecătoare, locul unde candelele nu se sting niciodată, unde  rugăciunea nu contenește, iar credința este fără de sfârșit.

Daniela MEZEY